Es proposa l’adjudicació del projecte i construcció de la passarel·la ciclopeatonal del Cervol

Actualitat Vinaròs

En total es tracta d’una oferta d’1,5 milions d’euros, IVA inclòs, cofinançada pels fons europeus FEDER de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI)

La Mesa de Contractació ha proposat a l’empresa UTE Levantina Ingenieria y Construcciones SA, Pantallax SL com adjudicatària del contracte de redacció del projecte d’execució i construcció de la passarel·la del riu Cervol. La infraestructura disposarà d’un carril per a vianants i un altre per a bicicletes, amb una amplada de cinc metres i una llargària de 55. Els materials que s’utilitzaran seran l’acer i prefabricats de formigó resistents a la salinitat de la mar.

El regidor d’Urbanisme, José Chaler, ha explicat que «el projecte també inclourà l’adequació de l’entorn del marge esquerre del riu Cervol, prop de la zona del tractament de l’aigua amb un total de 9.150m2, que es remodelaran per tal de crear un bosc mediterrani similar al que hi ha al passeig de Fora del Forat, amb pins i plantes autòctones». En relació a la passarel·la, el regidor Chaler ha detallat que serà una estructura sostenible, amb materials de llarga durabilitat i baix manteniment.

L’alcalde, Guillem Alsina, ha destacat que «la construcció de la passarel·la del riu Cervol és un projecte reivindicat des de fa anys per la ciutadania, que per fi veurà la llum i servirà per donar continuïtat al litoral de Vinaròs». D’altra banda, agraïa la feina realitzada per part dels Departaments d’Urbanisme i Contractació, així com la tasca de valoració de la comissió d’experts per l’avaluació feta de tots els projectes presentats.

Està previst que l’inici de construcció siga a finals del 2021 amb una inversió de 1.559.250€, IVA inclòs, dels quals 64.431€ més IVA es destinaran per a la redacció del projecte i tota la documentació pertinent, mentre que la resta es destinarà per a l’execució de les obres.

Pel que fa a UTE Levantina Ingenieria y Construcciones SA, Pantallax SL, és una empresa amb llarga experiència professional que ha participat en la execució de grans zones verdes i de recuperació ambiental com les projectades en el parc lineal del Manzanares a Madrid, així també com en la construcció d’altres passarel·les com el pont-escultura «Slinky Springs to Fame», a la ciutat d’Oberhausen o l’estructura singular en l’entrada sud de la ciutat d’Annaba.

Hugo Romero, Regidor de Transició Ecològica, recalca que “suposarà la continuació del Bosc Mediterrani del Fora Forat a l’altra banda de la desenvocadura del riu Cervol, una extensió peatonal que donarà continuitat al passeig. Guanyem zones verdes i guanyem en mobilitat sostenible.

Tagged