L’Ajuntament de Peníscola aprova un Decàleg per a la Reactivació amb la unanimitat dels grups municipals

Actualitat Peñíscola

– Aquest s’inscriu dins d’una moció conjunta impulsada pels portaveus dels grups polítics que integren la corporació municipal.

El ple municipal ha aprovat la moció conjunta presentada pels portaveus dels grups municipals sobre l’emergència sanitària i social provocada per la Covid19. Signada i consensuada per Raquel París Marín, Portaveu del Grup Popular de Peníscola; Isabel Castell Esbrí, Portaveu del Grup Socialista de Peníscola; Vicent Castell Burriel, Portaveu de Compromís per Peníscola i Javier Mateu Borrás, Portaveu del Grup Ciutadans, en aquesta moció es reconeix que en el municipi, l’excepcionalitat d’aquesta crisi, la seua més que probable dimensió en el temps i l’envergadura del seu impacte en la normalitat, convivència i economia de moltes famílies, carrega l’administració local “de responsabilitat per a aconseguir pal·liar els efectes de la crisi i impulsar la recuperació de l’activitat de la nostra població” tal com resa el document.

Conscients que els moments que vivim són d’especial dificultat, hem de posar en marxa tots els recursos i instruments al nostre abast per garantir la prestació integral i adequada dels serveis municipals, col·laborar a mantindre l’estructura econòmica que ens permeta seguir avant durant la crisi i treballar amb l’única finalitat d’establir les bases que ens ajuden a aconseguir una ràpida recuperació econòmica i social”, segueix la moció, testificant la unitat d’acció dels representants de tots els grups polítics municipals.

Actuant “des del respecte institucional, el diàleg permanent i el màxim consens” la moció l’Ajuntament expressa les condolences per totes les víctimes d’aquesta pandèmia, emfatitza l’agraïment institucional als professionals que estan lluitant contra aquesta malaltia i reitera la màxima lleialtat institucional amb les administracions superiors.

El document inclou la sol·licitud, també, d’una major participació en els Fons Europeus per a atendre amb eficàcia les difícils circumstàncies econòmiques després de la pandèmia i insta a la Generalitat Valenciana a estudiar un nou model que permeta compaginar amb els ajuntaments l’establiment d’ajudes i subvencions, per arbitrar mesures compatibles i complementàries d’estímul i desenvolupament de les pimes, autònoms i altres col·lectius.

El document de consens contempla, a més, el compromís de tots els grups polítics de canalitzar les seues iniciatives a través de la Junta de Portaveus, seguint un full de ruta que s’ha plasmat en un Decàleg per a la Reactivació que inclou la moció.

DECÀLEG PER A LA REACTIVACIÓ

1. POTENCIAR ELS SERVEIS SOCIALS

Establir totes les mesures socioeconòmiques que siguen necessàries perquè ningú es quede enrere o en situació de vulnerabilitat

Reorientant el pressupost municipal, incrementant les partides destinades a aquesta àrea.

Reforçant els programes dirigits a les diferents franges d’edat i col·lectius vulnerables i/o de risc.

Fomentant i facilitant l’ús de mesures de prevenció.

2. DESENVOLUPAR UN PLA DE MESURES DE XOC PER A LA REACTIVACIÓ DEL SECTOR TURÍSTIC

Dissenyar i posar en marxa un programa de mesures urgents de reactivació turística amb un horitzó 2020-2021 que tinga en compte les propostes del sector i la societat per a respondre a les diferents situacions que la crisi del Covid-19 vaja generant i afecten l’activitat econòmica del municipi.

Constituint la Unitat de suport per a la reactivació turística de Peníscola, responsable de desenvolupar i donar seguiment a les mesures

Creant una Taula de treball, com a òrgan de consulta, dins del Consell Sectorial de Turisme. Estarà integrada per representants dels diferents subsectors

Posant en valor el nostre avantatge competitiu quant a patrimoni natural, promovent la projecció d’aquests recursos i l’adopció de mesures per garantir que Peníscola siga una destinació segura

Redirigint l’elaboració del nou Pla estratègic tenint en compte la nova realitat social i turística provocada pel COVID-19.

3. BONIFICAR TAXES MUNICIPALS

Alleujar la pressió fiscal de les empreses locals a través de la bonificació de les taxes de gestió municipal

Reduint o eliminant els imports de les taxes, atenent els períodes afectats per la crisi sanitària del Covid-19

Retardant el cobrament de taxes municipals a la fi d’any

4. DINAMITZAR I PROMOCIONAR EL COMERÇ LOCAL

Contribuir a la reactivació d’un sector afectat transversalment per la crisi sanitària i econòmica

Incentivant la participació del comerç local en la presa de decisions, incrementant la periodicitat del Consell Sectorial de Comerç, on es troben representats diferents subsectors comercials de la localitat

Impulsant i promocionant campanyes comercials que fomenten la compra sostenible i de proximitat, així com col·laborar amb el comerç local per a la readaptació cap a la venda a domicili i en línia.

Aplicant flexibilitat d’horaris i ocupació d’espais en la via pública. Possibilitat de conversió d’espais en zona de vianants

Digitalitzant l’oferta comercial local amb la posada en marxa de microwebs posicionats (SEU-SEM)

5. CONTRIBUIR AMB ACCIONS I AJUDES A L’ACTIVITAT DE PETITES EMPRESES I AUTÒNOMS

Impulsar l’activitat econòmica i la creació d’ocupació

Incentivant la reactivació de l’activitat de les empreses locals a través de línies d’ajudes vinculades a la implementació de mesures de seguretat

Secundant amb incentius les empreses que mantinguen l’activitat econòmica

Creant un servei d’informació a autònoms i PIMES

Publicitant des dels canals institucionals un catàleg d’empreses i serveis

6. DONAR SUPORT AL SECTOR PRIMARI

Pal·liar els efectes de la crisi sanitària en l’agricultura i la pesca

Promocionant els productes de consum de proximitat de la mar i l’horta

Subscrivint convenis de col·laboració

Defensant els drets del sector en fòrums supramunicipals

7. POSAR EN MARXA UN PLA D’OCUPACIÓ

Promoure l’ocupació local i donar eixida professional a treballadors desocupats del sector serveis acostumats a tractar amb turistes transformant aquesta feblesa en una oportunitat per al conjunt del sector

Contractant a persones amb dificultats d’inserció laboral

Creant un servei d’informació en via pública al visitant i turista

8. REIVINDICAR LA COL·LABORACIÓ D’ADMINISTRACIONS SUPERIORS EN LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA

Sumar recursos econòmics a les capacitats de l’Ajuntament per afrontar els reptes i la posada en marxa de mesures que contribuïsquen a la reactivació dels sectors econòmics

Sol·licitant l’elaboració de Protocols d’Actuació en cas de rebrot

Reclamant ajudes extraordinàries enfocades a l’adaptació de les empreses i serveis públics a la nova realitat

9. REFORÇAR EL CASTELL DE PENÍSCOLA COM A ELEMENT TURÍSTIC I PATRIMONIAL I POL ATRACTOR DE TURISTES

Instar a la Diputació Provincial a reforçar el Castell de Peníscola com a recurs per a la reactivació turística

Activant campanyes promocionals que posen en valor abonaments i descomptes en el monument

Incentivant les visites al Castell i a la seua programació cultural

10. RECLAMAR Al GOVERN D’ESPANYA L’ÚS TOTAL DEL SUPERÀVIT MUNICIPAL

Poder finançar les diferents mesures i accions consensuades, que contribuïsquen a pal·liar els efectes de la crisi en el municipi

Sol·licitant que el romanent positiu de 3.967.007,73€, resultant de la liquidació pressupost de 2019, es puga utilitzar íntegrament, flexibilitzant la regla de la despesa, amb independència que complisquen o no els requisits establits en la Disposició Addicional sisena de la Llei orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Instant que es permeta una moratòria de dos anys en l’aplicació del Pla Economicofinancer perquè també es puga disposar dels romanents de tresoreria i superàvit, sense que aquest PEF supose un obstacle que ens impedisca posar aquests recursos a la disposició de la ciutadania en aquests moments.

Sol·licitant que es puguen realitzar despeses en serveis, enallò referit a l’apartat anterior, amb la finalitat que puguem implementar les mesures necessàries per abordar els efectes produïts per la crisi del COVID-19, de manera que els Ajuntaments puguem realitzar ajudes a pimes, autònoms i xicotet comerç per a fer costat al teixit empresarial local.

Tagged

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *